Brak danych

Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *

Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
Brak danych
Brak danych
2020-04-27
Wniosek w sprawie mariny w Darłowie
Otrzymałem 
Od port.darlowo.pl
Data: środa, 14 września 2022
Temat: Odpowiedź na pytanie dot. Mariny Darłowo
Do: adamW odpowiedzi na Pańskie zapytanie z dnia 17 sierpnia 2022 roku przekazane do Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. przez Urząd Miejski w Darłowie w dniu 13 września 2022 roku przedstawiamy informację na zadane pytania.
Wszelkie inwestycje polegające na budowie nowej infrastruktury portowej są kapitałochłonne. Miasto Darłowo, czy też zarządzający portem nie jest w stanie sfinansować takiego przedsięwzięcia bez udziału środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych. Nadmieniam, iż w Porcie Morskim Darłowo funkcjonują dwie mariny, które zlokalizowane są w turystycznej części Portu Morskiego Darłowo po wschodniej oraz zachodniej stronie toru wodnego. Ich lokalizacja znajduje się w basenach, w których nie występuje zjawisko falowania przy złych warunkach atmosferycznych. Spółka na chwilę obecną nie dostrzega ekonomicznych przesłanek ani zwiększonego popytu na korzystanie z infrastruktury portowej przez jednostki sportowo - rekreacyjne, które wymuszałyby do działań polegających na wybudowanie kolejnej mariny. Usytuowanie Morza Bałtyckiego oraz panujący klimat sprawia, iż sezon żeglarski przy sprzyjających warunkach atmosferycznych trwa zazwyczaj od maja do października każdego roku. W pozostałych miesiącach jednostki są zimowane na lądzie. A więc sezon żeglarski jest bardzo krótki w  porównaniu np.z Morzem Śródziemnym.
Ponadto w marinie zachodniej istnieje możliwość rozbudowy istniejącej infrastruktury portowej o dodatkowe yboomy, co może zwiększyć dwukrotnie ilość dostępnych miejsc dla jednostek sportowo - rekreacyjnych.
Funkcje Portu Morskiego Darłowo nie skupiają się wyłącznie na turystyce morskiej, ale również i na rybołówstwie oraz dokonywanych
w porcie przeładunków towarów masowych. Jako jedyny port środkowego wybrzeża Darłowo posiada liczne tereny położone w bliskości toru wodnego, które przeznaczone są pod rozwój portu. Jednakże biorąc pod uwagę zmiany w sektorze gospodarki morskiej, w którym działa Spółka, rozwój Portu Morskiego Darłowo powinien być ukierunkowany na poszerzaniu usług związanych z obsługą jednostek pływających działających na rynku offshore wraz z modernizacją oraz budową nowej infrastruktury portowej umożliwiającej przeładunki oraz składowanie towarów masowych.
Stocznia została wybudowana w latach działalności PPiUR KUTER Darłowo. Zlokalizowana jest w basenie mariny wschodniej oraz częściowo przy Nabrzeżu Dorszowym I. Należy do prywatnego właściciela. Obsługiwane są w niej głównie jednostki rybackie oraz wędkarskie. W ostatnich latach polityka Państwa oraz UE przyczyniła się do znacznej redukcji floty połowowej. Dodatkowo w 2020 roku Komisja Europejska wprowadziła zakaz ukierunkowanych połowów na wschodnim stadzie Morza Bałtyckiego, który podtrzymany jest do dzisiaj. Przy takich warunkach właściciel stoczni nie przewiduje inwestycji w rozbudowę stoczni, a istnieje realne ryzyko jej bankructwa.
Z Portu Morskiego Darłowo w latach 2002 - 2015 odbywały się rejsy turystyczne na wyspę Bornholm. Początkowo linię obsługiwała Żegluga Gdańska Sp. z o.o. jednak po sprzedaży jednostki Lady Assa zaprzestała swojej działalności. W ostatnich latach sporadycznie linię Darłowo - Bornholm obsługiwała Kołobrzeska Żegluga Pasażerska Sp. z o.o.. Miasto Darłowo, aby stworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju ruchu pasażerskiego w Porcie Morskim Darłowo wybudowała Terminal Pasażerski przy Nabrzeżu Warsztatowym. Jednakże brak popytu na rejsy wycieczkowe na wyspę Bornholm oraz wprowadzane obostrzenia związane z epidemią wirusa COVID 19 wpłynęły na decyzję o wycofaniu się przewoźnika z działalności w Porcie Morskim Darłowo, ale i również zaprzestanie działalności w porcie Kołobrzeg.

--
Z poważaniem
Agnieszka Lupke
Prezes Zarządu Portu Morskiego Darłowo--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl
2020-04-27
List do Ministerstwa- katamarany po Bałtyku
Do Władz Województwa Pomorskiego
Do Władz Województwa Zachodniopomorskiego
List w sprawie rejsów morskich z portów Dziwnów, Łeba, Kołobrzeg, Rowy, Jarosławiec, Ustka, Darłowo
Szanowni Państwo,
Pasażerska żegluga bałtycka w relacjach do i z Polski od dłuższego czasu popada w upadku, mimo iż jest to tani i niewymagający wielkich inwestycji infrastrukturalnych środek transportu.
W obszarze transportu morskiego, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 r. liczba przewiezionych pasażerów statkami morskiej i przybrzeżnej floty transportowej pomiędzy portami polskimi wyniosła 247,2 tys. osób (..)- podaje Ministerstwo. To oznacza spory spadek. W 2003 r. promami morskimi armatorzy i operatorzy przewieźli w komunikacji międzynarodowej 525,9 tys. pasażerów, o 5,8 % mniej niż w roku 2002. W 2011 roku zanotowano 636,7 tys. pasażerów w polskich portach morskich, z czego do żeglugi promowej należy zaliczyć 620 tys. podróżnych. Jednak gdyby przeliczyć te wielkości na liczbę mieszkańców kraju, wyszłoby na to iż w Polsce żegluga promowa jest bardzo niepopularnym środkiem podróży. Dla przykładu, w mającej ponad czterokrotnie mniej mieszkańców niż Polska Szwecji rocznie przewozi się promami 26 milionów pasażerów (2003).
Pytanie redakcji:
czy UMWP i UMWZ-P są zainteresowane podjęciem negocjacji z armatorami, przewoźnikami celem zapewnienia połączeń promowych w sezonie letnim z 
 • Świnoujścia
 • Dziwnowa
 • Darłowa
 • Ustki
 • Łeby
na wyspę Bornholm?
Na tej trasie mogłyby pływać katamarany.
Stanowisko Ministerstwa:
 
"Turystyczne rejsy promowe w sezonie letnim na wyspę Bornholm odbywają się na zasadach komercyjnych (np.Kołobrzeska Żegluga Pasażerska z Kołobrzegu), a ich uruchomienie przez armatora w danym porcie jest
uzależnione od popytu na takie przewozy a nie od woli Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej."
Proponuję dwie linie żeglugi morskiej. 
Linia 1:
 • Łeba- port początkowy, po drodze zbiera pasażerów:
 • Rowy
 • Ustka
 • Jarosławiec
 • Darłówko Wsch.
 • Bornholm
Linia 2:
 • Heringsdorf- port początkowy, po drodze zbiera pasażerów:
 • Ahlbeck
 • Świnoujście 
 • Międzyzdroje Molo
 • Dziwnów
 • Kołobrzeg
 • Bornholm
Obie linie byłyby usługami zamawianymi ze środków publicznych.
List z MGMiZS z roku 2016:
(..)
 1. Czy MGM jest zainteresowane podjęciem negocjacji z armatorami, przewoźnikami celem zapewnienia połączeń promowych w sezonie letnim z: Świnoujścia, Dziwnowa, Darłowa, Ustki, Łeby, na wyspę Bornholm?

Turystyczne rejsy promowe w sezonie letnim na wyspę Bornholm odbywają się na zasadach komercyjnych (np. Kołobrzeska Żegluga Pasażerska z Kołobrzegu), a ich uruchomienie przez armatora w danym porcie jest uzależnione od popytu na takie przewozy a nie od woli Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 1. Czy MGM jest zainteresowane tematyką tramwajów wodnych? W archiwum mamy kilkanaście różnych koncepcji tr. wodnych dla takich miast jak Gdynia, Szczecin, Gdańsk, Warszawa, Kraków, Bydgoszcz?

Należy zauważyć, że kwestia funkcjonowania tramwajów wodnych leży w kompetencji samorządów, które na swoim terenie są organizatorami publicznego transportu zbiorowego.

 1. Kto zajmuje się komunikacją zbiorową realizowaną transportem wodnym? Do czyich kompetencji należy?

 2. Chodzi mi o połączenia katamaranem: Świnoujście - Szczecin, które obecnie nie działa, mimo że było najszybszym połączeniem między tymi miastami oraz szereg podobnych połączeń tr. wodnym w całej Polsce. W Holandii stanowią one część sieci transportu zbiorowego, podobnie jest w RFN. Czy w Polsce ktoś organizuje i odpowiada za te połączenia?

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 j.t. i poz. 1893) organizatorem przewozów publicznym transportem zbiorowym w zależności od obszaru czy zasięgu przewozu może być gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów związek powiatowo-gminny, związek metropolitalny, województwo, a w transporcie kolejowym minister właściwy do spraw transportu. Przeprowadzanie postępowania przetargowego w celu dokonania wyboru przewoźników, zawieranie umów o świadczenie ustalanie usługi cen biletów czy przystanków i dworców, itp. zgodnie z art. 15 ww. ustawy należy do kompetencji organizatora transportu publicznego zbiorowego.

 1. Wg MGMiŻŚ, ile osób przewozi się rocznie transportem wodnym w Polsce?

W obszarze transportu morskiego, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 r. liczba przewiezionych pasażerów statkami morskiej i przybrzeżnej floty transportowej pomiędzy portami polskimi wyniosła 247,2 tys. osób, a w komunikacji wewnątrzportowej 421,8 tys. osób.

 1. Kto odpowiada za transport wodny pasażerów- rozpisywanie przetargów, wybór przewoźników, ustalanie cen biletów?

Przeprowadzanie postępowania przetargowego w celu dokonania wyboru przewoźników, zawieranie umów o świadczenie ustalanie usługi cen biletów czy przystanków i dworców, itp. zgodnie z art. 15 ww. ustawy należy do kompetencji organizatora transportu publicznego zbiorowego.

 1. Czy MGMiŻŚ prowadzi jakiekolwiek prace nad reaktywacją transportu wodnego pasażerów w Polsce? Nie kursują już wodoloty na trasie Świnoujście-Szczecin czy Hel-Gdynia/ Gdańsk. Dlaczego?

W obszarze transportu morskiego przewozy publicznym transportem zbiorowym np. w Gdańsku realizowane są tramwajem wodnym. Organizatorem przewozów na dwóch liniach w tym przypadku jest Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej a obsługującym linie jest armator Żegluga Gdańska Sp. z o.o.

Należy wskazać, że tramwaje wodne linii F1 Gdańsk - Hel - Gdańsk , F2 Sopot – Hel – Sopot i F3 Gdańsk – Sopot - Gdańsk, kursują od 1 maja 2016 roku w weekendy oraz w tak zwane „długie weekendy”, a od 1 lipca 2016 do dnia 31 sierpnia 2016 roku kursują codziennie.  

Rozkład jest dostępny na stronie armatora pod adresem: http://www.zegluga.pl/zatoka-gdanska.html

Uruchomienie tego typu przewozów w innych portach morskich należy do kompetencji organizatora przewozów publicznym transportem zbiorowym i jest uzależnione od zapotrzebowania na tego typu usługi.

 1. Czy  MGMiŻŚ  nie powinien uwzględnić transportu wodnego w legislacji dot. transportu zbiorowego? Nie ma go w planach transportowych, a tego typu przewozy są często atrakcją turystyczną których w Polsce jest przecież dużo mniej, co powoduje małą liczbę turystów w kraju.

Przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 j.t., z 

późn. zm.), które określają zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób publicznym transportem zbiorowym w Polsce, odnoszą się również do przewozów realizowanych za pomocą środków transportu morskiego.

Zgodnie z art. 2, przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 j.t., z późn. zm.) nie mają zastosowania do regularnego przewozu osób realizowanego w celach turystycznych.


Biuro Prasowe MGMiŻŚ

 

opr. Adam Fularz

redakcja transport.org.pl

Dolina Ziel. 24a, Ziel. Góra
--
Kolobrzeska.pl
 
Redakcja: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
2020-04-27
Pytania- kolej do Mielna
PRZYPOMNIENIE
Przypomnienie redakcji przed skierowaniem sprawy na drogę sądową: Pytania prasowe w sprawie nieczynnej atrakcji turystycznej (tramwaju do Unieścia)
 
Szanowni Państwo,
Redakcja składa do władz gminy Mielno propozycję uruchomienia testowo kursów szynobusu- nowoczesnego spalinowego tramwaju, do Unieścia, po drodze na której dodanoby torowisko poprzez jego odbudowę. Jest to zwykły szynobus w wykonaniu tramwajowym (ma lusterka, dzwonek, niskie podłogi etc.).

 
Gdyby gmina w ogóle chciała, taki tramwaj spalinowy można nawet wypożyczyć od producenta. Do Unieścia już kursowały pociągi pasażerskie przewoźnika, jednak wg opowieści jakie dotarły do redakcji, torowisko było problematyczne, przez co z czasem zrezygnowano z tej trasy. 
 
Jako wydawca sądzę że bezproblemowo można uruchomić kursy w relacji dworzec PKP-Unieście, korzystając z faktu iż torowisko do Mielna jest w zarządzie gminnym i po prostu przedłużobnoby je. Zarzucam że brak takiej oferty jest działaniem na szkodę gminy. Zwłaszcza że Unieście, dokąd dociera bocznica, to ważny generator ruchu, na której ruch takich składów miejskich nie utrudniałby czy blokował ruchu na głównych drogach samochodowych regionu, bowiem byłby alternatywą mającą na celu odkorkowanie sieci drogowej Unieścia. 
 
Jest dla mnie ewidentnym że gmina wykazuje brak woli w sprawie, nie jest przychylnie nastawiona dla transportu szynowego w mieście, nawet w formie atrakcji turystycznej. Zlikwidowano torowisko wzdłuż ulicy Chrobrego i 6 Marca, redakcja wnosi  o odbudowę torowiska do rogu ulic 6 Marca/ Morskiej, dla kursów szynobusu miejskiego w sezonie letnim. Redakcja wielokrotnie pisała do UM Mielno w tej sprawie. 
 
Wnoszę aby UM w Mielnie odbudował te torowiska dodając tory gdzie brakują oraz platformy peronowe tymczasowe (np. drewniane) dla kursów w sezonie letnim 2021 (już obecnym). Wnoszę o nakazanie zmiany organizacji ruchu tak aby torowisko nie było zastawione zaparkowanymi samochodami osobowymi.  Wnoszę o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na odbudowę torowiska do ulicy 6 Marca i Chrobrego które zdaniem redakcji- bezprawnie zlikwidowano, jako że w terenie zurbanizowanym był popyt sezonowy na usługi transportowe tr. szynowym. Byłoby to połączone z przebudową centrum przesiadkowego "Mielno Dworzec PKP". Tymczasowo szynobusy miejskie zamiast do ul. Wakacyjnej, mogłyby dojeżdżać bocznicą nowozbudowaną do ulicy Chrobrego/ róg Kościuszki (deptak).
Załączam szkice.
Z wyrazami szacunku
Adam Fularz
Dolina Zielona 24a, Ziel. Góra
 
---------- Forwarded message ---------
Od: Marcin Sobierajski <m.sobierajski na serw. gmina.mielno.pl>
Date: śr., 25 lis 2020 o 08:13
Subject: Re: Pytanie do UM Mielno o obsługę miejscowości nadmorskich koleją w sezonie letnim
To: Adam Fularz <Adam na serw. wieczorna.pl>


Witam,

Gmina Mielno od prawie roku uczestniczy w konsultacji prac koncepcyjnych, o których poinformowało Pana PLK, mało tego, wraz z Miastem Darłowo znacznie wcześniej  zabiegaliśmy o wszczęcie takich prac. Nie wiem skąd zarzut, że o tym nie wiemy.  Natomiast z uwagi, że nie jesteśmy zleceniodawcą tego projektu, to nie wychodzimy przed szereg z udzielaniem  informacji  na ten temat, bo i sami niewiele wiemy a nasze opinie nie są wiążące dla PLK. Fakt tworzenia opracowań koncepcyjnych nie przesądza jeszcze o realizacji. Koszty budowy takiego projektu są z perspektywy budżetu Gminy Mielno astronomiczne, oczywiste jest więc, że to nie Gmina Mielno będzie realizować ten projekt tylko PLK, najprawdopodobniej z udziałem środków  UE. Oczywiste jest także, że Gmina Mielno nie będzie czynić żadnych inwestycji do czasu rozstrzygnięcia losów projektu podjętego przez PLK. Obecnie rewidujemy nasze plany dotyczące "centrum przesiadkowego", o których Pana informowałem wcześniej, a które to plany sięgają 2014 r. Obecnie perspektywa wielokrotnie szerszej inwestycji PLK stawia część naszego projektu pod znakiem zapytania.

z poważaniem,

Marcin Sobierajski
Kierownik Referatu Rozwoju i Zamówień Publicznych,
Pełnomocnik Burmistrza ds. Strategii i Rozwoju

Urząd Miejski w Mielnie
ul. Bolesława Chrobrego 10
76-032 Mielno
tel. 94 345 98 66
Mielno.pl | Facebook
Instagram | Youtube


W dniu 24.11.2020 o 10:30, Adam Fularz pisze:
do UM w Mielnie, 
Dzień dobry, Szanowni Państwo,
Jak to możliwe że władze miasta nie wiedza że zlecono prace planistyczne w sprawie linii kolejowej do Mielna? Poniżej opis tego zlecenia w korespondencji.
Czy władze miasta podejmą próbę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu reaktywacji połączenia szynobusem do Mielna w trakcji elektrycznej i z wjazdem kieszeniowym w ramach programu Kolej Plus? Czytałem że planowany jest wjazd kieszeniowy do stacji Mielno. Czy on powstanie, czy jest to tylko koncepcja?

Czy można zmienić koncepcję i dodać drugi tor, drugi peron? Czyli układ dwutorowy dworca czołowego? Jeśli miały być dodany wjazd kieszeniowy, wówczas dodatkowo dojdą pociągi pospieszne i regionalne linii Koszalin- Kołobrzeg.

czy UM Mielno uwzględni wyniki prac planistycznych tak aby w przyszłości :
dworzec kolejowy w Mielnie był przelotowy a nie końcowy, jak obecnie
- dało się odtworzyć linię do Unieścia
- dało się ukończyć bieg poc pospiesznego TLK, na co gmina chyba liczy. Być może obecne perony powinny zostać wykorzystane do celu poc. pospiesznego a powinien się pojawić nowy peron w innej lokalizacji. 
- dało się zmienić kierunek ruchu poc. pospiesznym lub pociągiem TLK albo ezt.
Pozdrawiam
Adam Fularz
---------- Forwarded message ---------
Od: media <media na serw. mi.gov.pl>
Date: wt., 24 lis 2020 o 08:12
Subject: RE: Pytanie o obsługę miejscowości nadmorskich koleją w sezonie letnim
To: Adam Fularz 


Szanowny Panie Redaktorze,

w ramach prac planistycznych, prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, związanych z nową perspektywą finansową, jedną z inwestycji rozważanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2021 – 2027 jest projekt „Prace na linii kolejowej nr 418 Sławno - Darłowo z wydłużeniem do Darłówka”. Obecnie nie jest znana kwota dostępnej alokacji środków Unii Europejskiej na projekty kolejowe oraz nie są znane zasady przygotowania, oceny i wyboru projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej. W związku z tym obecnie nie jest możliwe wskazanie projektów planowanych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej.

W 2018 r. PKP PLK SA zawarła umowę. na realizację studium wykonalności, która zakładała wykonanie analiz dla istniejącego już ciągu transportowego poprzez linię kolejową nr 202 i 402 na odcinku Słupsk – Koszalin – Stargard/Kołobrzeg – Goleniów.

W marcu 2020 r. w ramach tego samego projektu, spółka zawarła odrębną umowę na realizację studium wykonalności zakładającego wykonanie dodatkowych analiz w dwóch aspektach:

- budowy nowej linii kolejowej z Darłowa wpinającej się w linię kolejową nr 202 na szlaku Karwice – Skibno;

- budowy nowej linii kolejowej z Mielna wpinające się w linię kolejowa nr 402 w okolicach stacji Mścice bądź w okolicach Będzina/Ustronia Morskiego.

Aktualnie w PKP PLK SA trwają szczegółowe analizy techniczne dotyczące ustalenia wariantu przebiegu linii kolejowej. Zakończenie prac nad studium wykonalności spółka wstępnie planuje do końca 2021 r.

 

Z poważaniem

Szymon Huptyś

Rzecznik prasowy

Ministerstwo Infrastruktury

Tel. 22 630 11 22

(..)

 

Dalsza realizacja ww. przedsięwzięcia jest zależna m.in. od wielkości dostępnych źródeł finansowania.

 

 

From: Adam Fularz
Sent: Wednesday, October 28, 2020 6:44 PM
To: media 
Subject: Pytanie o obsługę miejscowości nadmorskich koleją w sezonie letnim

 

Pytanie o obsługę miejscowości nadmorskich koleją w sezonie letnim

 

do MI

 

Szanowni Państwo,

W sezonie letnim problemem jest dojazd do miejscowości nadmorskich. Wystarczy dobudować dwa odcinki toru i odbudować jedną z linii kolei, by pociągi, zamiast omijać wybrzeże Bałtyku poza Kołobrzegiem, Sopotem, Międzyzdrojami, półwyspem Helskim, zbliżyła się do plaż.

W załączniku dołączyłem szkice tych połączeń. Pamiętam, że PKP PLK jakiś czas temu dokonywała podobnych analiz. Czy coś z nich wyszło? Pamiętam, że jedną z propozycji było by przebudować wjazd na stację w Mielnie na kieszeniowy, tak by pociągi regionalne i dalekobieżne mogły w sezonie obsługiwać ten kurort. Niestety, urząd który zarządza tym torowiskiem, nic na ten temat nie wie. Czy MI może udzielić informacji na temat wyników tej "burzy mózgów"? W załączniku redakcja przesyła koncepcję obsługi kilku miejscowości nadmorskich koleją w sezonie letnim.

 

Pozdrawiam, życzę zdrowia w czasie pandemii,

Adam Fularz

 

 

--

Korespondencja w sprawie:

 

Dzień dobry,

Informuję, że nie mamy żadnych informacji na temat "wjazdu kieszeniowego" do stacji w Mielnie.

Obecnie Gmina Mielno jedynie współfinansuje organizację przewozów na trasie Koszalin-Mielno. Właściwym źródłem wszelkich informacji na ten temat jest Urząd Miejski w Koszalinie.

Natomiast Gmina Mielno będzie realizować w latach 2020-2021 Budowę Centrum przesiadkowego w Mielnie. Projekt ten będzie realizowany ze środków RPO WZ 2014-2020, w ramach Strategii ZIT KKBOF (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzeskio-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego).


W ramach Centrum zostanie przebudowany tor kolejowy na stacji Mielno, powstanie nowy peron z wiatą dla pasażerów, pawilon dworcowy z kasami biletowymi, toaletami oraz kioskiem, a także zagospdarowanie terenu, w tym infrastruktura rowerowa. Powstanie także infrastruktura dla pieszych, tak aby obszar centrum przesiadkowego integrował osiedla miasta (obecnie tory "odcinają" od miasta pewien obszar objęty rewitalizacją - budowa centrum ma więc także walor rewitalizacyjny). W ramach przedsięwzięcia przebudowany zostanie także pas drogi wojewódzkiej 165, powstanie nowe przejście dla pieszych, 3 nowe wiaty przystankowe oraz dwa parkingi typu kiss&ride oraz postój taxi. Zostanie także wydłużona o 300 metrów ścieżka rowerowa z Koszalina do Mielna. W załączeniu wizualizacja.
Na temat tej jak i innych inwestycji Gminy Mielno mogę udzielić dalszych informacji. 

Marcin Sobierajski
Pełnomocnik Burmistrza ds. Strategii i Rozwoju
Kierownik Referatu Rozwoju i Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Mielnie

 

-- 

Pytanie do PKP PLK:

Czytałem że planowany jest wjazd kieszeniowy do stacji Mielno. Czy on powstanie, czy jest to tylko koncepcja?

 

Odpowiedzi PKP PLK:

Linia kolejowa do Mielna wraz ze stacją Mielno nie są w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Pozdrawiam

 

Karol Jakubowski

Zespół prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74                                                

03-734 Warszawa


-- 

opracował:

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

F +442035142037
adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

 

--
2020-04-25
Czy będzie tramwaj wodny

Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661. 


Do:
Urząd Miasta Kołobrzegu

Przesyłam zapytanie prasowe, opisuję też temat, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania w tekście.
Pozdrawiam,
Adam


Apel Gazety Kolobrzeska.pl
Szanowni Państwo


Tramwaj wodny w Tokio, cc wikimedia
dotyczy:
Tramwaje wodne.

Szanowni Państwo,

Opisujemy temat tramwai wodnych. Jestem zszokowany brakiem tramwai wodnych w Kołobrzegu. Nie kursują poza sporadyczną ofertą, choć mogłyby być nawet bezpłatne lub zintegrowane taryfowo z komunikacją miejską, a bilet na tramwaj wodny nie byłby droższy od zwykłego biletu komunikacji miejskiej.  Polityka władz miasta sprawiła że ten teoretycznie najszybszy środek transportu miejskiego (pasażerski katamaran HSS Stena rozpędza się do 110 km/h)- w Kołobrzegu nie kursuje... Czy to zasługa miejskiej polityki?

W wielu miastach jest to popularny środek komunikacji- w Kołobrzegu jest on zupełnie marginalnym środkiem transportowym, mimo- dość dobrych warunków- sieci wodnej, oraz historii kursowania tramwai wodnych w tym mieście.

Dla porównania- sieć linii tramwaju wodnego działa w Darłowie, ponadto sieć na Wiśle w Krakowie została po latach przerwy uruchomiona 22 czerwca 2009. Komunikacja wodna docelowo miała obsługiwać 16 przystanków, lecz obecnie istnieje ich tylko 7, z czego 2 są tymczasowe, a 1 jest nieczynny.
w Kołobrzegu proponuję relacje (linie)
1. jak w załączniku do listu (Plaża- Centrum miasta- Stare Miasto).
Kolejna proponowana linia turystyczna sięga poza miasto:
2.   Stare Miasto- Kołobrzeg Latarnia Morska- Ustronie Morskie

3.  Stare Miasto- Kołobrzeg Latarnia Morska- Dźwirzyno

Istnieje także możliwość odbudowy 100- 300 metrów kanału aby objąć osiedla mieszkaniowe nad rzeką, ale sądzę że nie jest to opłacalne na tym etapie.
Dlaczego- władze miasta Kołobrzegu nie dostrzegają sieci dróg wodnych zgodnie z naukami ekonomicznymi- tj. jako kolejnego elementu infrastruktury transportowej miasta? W szeregu miast sieć kanałów wodnych jest przebudowywana, pogłębiana, powstają nowe przystanie, buduje się nowe szybkie śluzy lub szybkie podnośnie, odbudowuje się zniszczone lub ongiś zasypane kanały.

Transport wodny - okazuje się coraz bardziej atrakcyjny w momencie gdy sieć drogowa i szynowa zapycha się ruchem, ulega kongestii. Nowoczesny tabor- flota szybkobieżnych tramwai wodnych- osiąga bardzo konkurencyjne prędkości handlowe, które w miastach często oznaczają że to tramwaj wodny jest paradoksalnie najszybszym środkiem transportu.

Jak traktuje się- technicznie i teoretycznie- najszybszy środek transportu miejskiego? Nie ma go. W Kołobrzegu tramwaj istnieje, ale mieszkańców skazano na ofertę połączeń o charakterze turystycznym. Statki w porcie są powolne, drogie, rzadko kursują. Zamiast nowoczesnej infrastruktury, wykorzystuje się turystyczne statki - idealne do celów turystycznych czy jako uzupełnienie podstawowej oferty, ale nieodpowiednie do popularnej komunikacji rozkładowej i komercyjnej.

Brisbane CityCats.jpg
Tramwaje wodne Citycat w Brisbane, cc wikimedia
Szansą dla Kołobrzegu jest:
- wprowadzenie tramwaju wodnego jako ważnego środka transportu w śródmieściu miasta, integracja taryfowa i rozkładowa, cykl kursowania nawet co 10- 15 minut w relacji z centrum na plażę, z plaży do osiedli mieszkaniowych na Kanale Drzewnym. Możliwość wprowadzenia tramwaju jako płatnego tylko dla turystów, bezpłatnego dla mieszkańców miasta.
- wprowadzenie tramwaju wodnego jako podstawowego środka przewozu turystów zwiedzających centrum miasta.
-wprowadzenie szybkobieżnej floty tramwai wodnych, przy czym prędkość handlowa (wraz z postojami) powinna osiągać 25- 40 km /h na całości trasy.Miasto Cardiff także opiera się na tramwajach wodnych, cc wikimedia
W tej chwili tramwaje wodne działają np. w woj. kujawsko-pomorskim, ale mają jedynie charakter zabytkowy lub turystyczny, mimo że - tak być nie musi. Kursują rzadko i sporadycznie, mają zupełnie marginalną liczbę pasażerów. Istnieje wiele przykładów miast, w której komunikacja wodna jest pełnoprawnym przewoźnikiem miejskim. 

Użytkowany w odległej  o ok. 350 km Bydgoszczy tabor ma bardzo niskie prędkości komunikacyjne, w komunikacji śródlądowej prędkości mogą osiągać ok. 93 - 110 km/h (typ fastcraft lub fast ferry) ale zależy to od użytej floty, ale też geometrii i jakości kanałów.

Czy władze miasta  planują jakieś zmiany w systemie wykorzystania tego środka transportu w regularnej komunikacji miejskiej? Ma on obecnie zerowy udział w przewozach miejskich, nawet nie kuruje sezonowo.

Jak sądzę, rzeka, kanały, port stwarza dogodne warunki do wdrożenia sprawnej komunikacji w oparciu o system tramwai wodnych. Przypomnę, że są miasta, jak Wenecja, gdzie ta forma komunikacji zapewnia niemal całość potrzeb przewozowych, oraz jest wielką atrakcją turystyczną. Przy sprawnej organizacji, wystarczy średnia prędkość wraz z postojami rzędu 25- 40 km/h, by sieć tramwai wodnych zapełniła się podróżnymi- tramwaje wodne nie stoją w korkach lub na skrzyżowaniach. Czasy cumowania można skrócić do minimum.

Czy władze miasta zamierzają:
- uruchomić tramwaje wodne i uzyskać prędkość handlową (raz z postojami) na sieci tramwajów wodnych do 25- 40 km/h? Pozwoli to na oparcie komunikacji miejskiej o tą obecnie raczej nieużywaną sieć transportową.


Tramwaj wodny typu City Cat

Lata obietnic


Już wkrótce w kołobrzeskim porcie zacznie kursować tramwaj wodny. Będzie on pływał od latarni morskiej do portu rybackiego przez kanał portowy ze wschodniej na zachodnią część. Połączenie usprawniłoby przedostanie się do dzielnicy zachodniej, zwłaszcza obecnej sytuacji, kiedy zamknięty jest most na Kanale Drzewnym.

Jak poinformował prezes Zarządu Portu Morskiego, Henryk Rupnik, uruchomieniem połączenia zainteresowanych jest dwóch armatorów i dodał, że prowadzone są też zaawansowane rozmowy z Urzędem Morskim w Słupsku dotyczące bezpieczeństwa żeglugi.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to tramwaj wodny zacznie kursowanie od połowy lipca. Są też plany, żeby w niedalekiej przyszłości uruchomić połączenia również do portów w Ustroniu Morskim i Dźwirzynie.


Mariusz Wolański

Źródło:

Kilka informacji o samym środku transportu:

Tramwaj wodny pojawił się w XIX wieku z chwilą upowszechnienia się napędu parowego na statkach. Nazwa jego pochodzi od tramwaju szynowego bardzo popularnego w tym samym wieku. Nie stanowił on dla niego konkurencji, a raczej był jego uzupełnieniem w dużych miastach, leżących nad rzekami z dużą liczbą kanałów.

Równie popularny był w dużych portach morskich np. Hamburg, gdzie do dzisiaj funkcjonują linie tramwajów wodnych oznaczone numerami. W Oslo tramwaje wodne wykorzystywane są latem do przewożenia turystów, natomiast zimą można dzięki nim dostać się z centrum miasta do wysp położonych na Oslofjordzie. Na Jeziorze Genewskim tramwaje wodne (fr. lokalnie: Mouettes Genevoises) obsługują cztery linie regularne pomiędzy pięcioma przystaniami na terenie Genewy, a korzystanie z nich odbywa się na podstawie biletów komunikacji miejskiej. Kursujące po rzece Menam tramwaje wodne (dzielące się na linie zwykłe, szybkie i ekspresowe) są ważnym elementem komunikacji miejskiej Bangkoku.

Lista miast opierających komunikację o tramwaje wodne i inne rozwiązania:

Cities and other places operating water buses and/or taxis include:

2020-05-02
Holokaust zaczynał się podobnie

Holokaust zaczynał się podobnie.

Przenieśmy się na chwilę myślami, wyobraźnią we wczesne lata 30. do Berlina. Znajdujemy się prawie w centrum Berlina, ta dzielnica nazywa się bawarska, trzy przystanki od ogrodu zoologicznego. Jest tam, gdzie dzisiaj jest stacja metra, park bawarski. I oto jednego dnia, w tych wczesnych latach 30. na ławkach pojawia się napis: „Żydom nie wolno siadać na tych ławkach”.
Można powiedzieć nieprzyjemne, to jest nie fair, to nie jest OK, ale w końcu jest tyle ławek dookoła, można usiąść gdzie indziej, nie ma nieszczęścia.
… jest tam basen pływacki, napis: „Żydom zabroniony wstęp do tej pływalni”. Można znów powiedzieć, nie jest to przyjemne, ale w końcu Berlin ma tyle miejsc, gdzie można się kąpać, tyle jezior, tyle kanałów, prawie Wenecja. Jednocześnie gdzieś indziej pojawia się napis: „Żydom nie wolno należeć do niemieckich związków śpiewaczych”. No to co, niech sami chcą śpiewać, muzykować, niech się zbiorą, będą śpiewali, okej.
Potem pojawia się napis i rozkaz „dzieciom żydowskim, niearyjskim, nie wolno się bawić z dziećmi niemieckimi, aryjskimi”. Będą się bawić same. A potem pojawia się napis: „Żydom sprzedajemy chleb i produkty żywnościowe tylko po godzinie 17”. To już jest utrudnienie, jest mniejszy wybór, ale w końcu po 17 też można robić zakupy.
Uwaga, uwaga, zaczynamy się oswajać z myślą, że można kogoś wykluczyć, że można kogoś stygmatyzować, że można kogoś wyalienować. I tak powolutku, powolutku, stopniowo, dzień za dniem, ludzie zaczynają się oswajać z tym, i ofiary, i oprawcy, i widzowie, świadkowie.
Wszyscy, którzy to widzą, zaczynają się oswajać i zaczynają przywykać do myśli i do idei, że ta mniejszość, która … jest inna, że ona może być wypchnięta ze społeczeństwa, że to są ludzie inni, obcy, ludzie, którzy roznoszą ZARAZKI, EPIDEMIE.

źródło: youtube.com

--

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Brak danych
Formularz zawiera błędy
{"news":"news","company-skill":"company-skill","slider":"slider","menu":"menu","submenu":"submenu","language":"language","cookie":"cookie","logo":"logo","header":"header","separator":"separator","footer":"footer"}